AVT materialer hos Hørerådgivningen - Børn & Unge

En evidensbaseret metode

Auditory Verbal Therapy (AVT)

Hvad er AVT?

Auditory Verbal Therapy (AVT) eller Listening and Spoken Language (LSL) er en metode, som vi anvender i vores rådgivning, og vi har adskillige konsulenter, som er certificerede i metoden. Metoden er en anerkendt og evidensbaseret tilgang til behandling af kommunikationsvanskeligheder og -forsinkelser hos børn med hørenedsættelse.

 

Målet

Målet med Auditory Verbal Therapy er at udvikle og fremme barnets lytte- og talefærdigheder ved at udnytte den auditive stimulering barnet får gennem høreapparater, Cochlear Implant eller BAHS. Gennem intensiv træning og tidlig intervention sigter AVT mod at hjælpe børn og unge med hørenedsættelse med at:

 • udvikle fuld adgang til lyd: AVT søger at optimere barnets evne til at opfange, identificere og differentiere lyde. Målet er at maksimere barnets lytteevne og udnytte den auditive information til at forstå og bearbejde sprog.
 • opnå tale- og sprogforståelse: AVT fokuserer på at styrke barnets evne til at forstå og anvende talesprog. Gennem træning og aktiviteter arbejdes der mod at udvikle barnets sprogforståelse, ordforråd og grammatik samt dets evne til at følge instruktioner og deltage i samtaler.
 • fremme taleproduktion: En vigtig del er at hjælpe barnet med at udvikle dets evne til at producere tydelig og flydende tale. Metoden sigter mod at forbedre barnets udtale, talestrøm og stemmebrug, så det kan kommunikere effektivt og klart.
 • skabe en inkluderende kommunikationskultur: Gennem AVT arbejdes der også på at involvere og styrke barnets familie som primære kommunikationspartnere. Målet er at skabe en positiv og støttende kommunikationskultur derhjemme, hvor barnet får mange muligheder for at øve sine lytte- og talefærdigheder og anvende dem i forskellige situationer.

 


De 10 AVT principper

Følgende 10 principper for AVT er retningslinjer, der anvendes i behandlingen for at optimere lytte- og talesprogsudviklingen hos børn med hørenedsættelse. 

 1. Promote early diagnosis of hearing loss in newborns, infants, toddlers, and young children, followed by immediate audiologic management and Auditory-Verbal therapy
 2. Recommend immediate assessment and use of appropriate, state-of-the-art hearing technology to obtain maximum benefits of auditory stimulation
 1. Guide and coach parents¹ to help their child use hearing as the primary sensory modality in developing spoken language
 1. Guide and coach parents¹ to become the primary facilitators of their child’s listening and spoken language development through active consistent participation in individualized Auditory-Verbal therapy
 1. Guide and coach parents¹ to create environments that support listening for the acquisition of spoken language throughout the child’s daily activities
 1. Guide and coach parents¹ to help their child integrate listening and spoken language into all aspects of the child’s life
 1. Guide and coach parents¹ to use natural developmental patterns of audition, speech, language, cognition, and communication 
 1. Guide and coach parents¹ to help their child self-monitor spoken language through listening
 1. Administer ongoing formal and informal diagnostic assessments to develop individualized Auditory-Verbal treatment plans, to monitor progress and to evaluate the effectiveness of the plans for the child and family
 1. Promote education in regular schools with peers who have typical hearing and with appropriate services from early childhood onwards

*An Auditory-Verbal Practice requires all 10 principles.

¹The term “parents” also includes grandparents, relatives, guardians, and any caregivers who interact with the child.

(Adapted from the Principles originally developed by Doreen Pollack, 1970)

Adopted by the AG Bell Academy for Listening and Spoken Language®, July 26, 2007, hentet fra AG Bells hjemmeside oktober 2023.

 

En central rolle

En afgørende faktor i AVT er aktiv involvering af barnets familie i træningen. Du som forælder og andre nære omsorgspersoner spiller en central rolle som primære kommunikationspartnere og får vejledning og støtte til at skabe et stimulerende og kommunikativt miljø omkring dit barn. Gennem træning og vejledning lærer du at udnytte hverdagens situationer til at fremme dit barns lytte- og talefærdigheder og understøtte den kommunikative udvikling.

Ved hjælp af metoden kan børn og unge med hørenedsættelse nå disse mål og opnå fuld deltagelse og integration i skole, sociale sammenhænge og samfundslivet som helhed.

 

 

AV-strategikort

Vi har udviklet et hæfte med en kort introduktion til metoden og 17 AV-strategikort. Du kan læse mere om materialet eller bestille det ved Materialecenteret.

Find en konsulent, et kursus eller måske ny viden
TAK for din tilmelding!

Du vil ikke modtage en bekræftelsesmail, vi lover dig nemlig at vi ikke vil overfylde din indbakke. HørePosten lander i din indbakke 6 gange om året.