AVT materialer hos Hørerådgivningen - Børn & Unge

Højtspecialiseret

Udredning

Hos Hørerådgivningen – Børn & Unge har du som logopæd mulighed for at henvende dig om et udredningsforløb, eventuelt som en del af et rådgivningsforløb. Udredningsforløbet har til hensigt at understøtte den kommunale indsats i forbindelse med børn og unge med hørenedsættelse. Et udredningsforløb kan være relevant, hvis der behov for højt specialiseret viden om barnets funktionsniveau og potentialer.

 

Udredning med Barnet i centrum

I Hørerådgivningen – Børn & Unge arbejder vi helhedsorienteret og altid med barnet/den unge i centrum. Fundamentet for vores praksis er evidensbaseret, hvilket betyder, at vi tager udgangspunkt i nyeste forskning samt vores erfaringer.

Et udredningsforløb kan være monofagligt, flerfagligt eller tværfagligt – alt efter hvad din henvendelse drejer sig om. Udredningsforløbet vil altid foregå i samarbejde med dig, andre relevante fagpersoner samt forældre. Formålet er at bibringe viden og anbefalinger til relevante tiltag på baggrund af forskellige tests og vurderinger.

 

ÅBEN RÅDGIVNING

Har du et spørgsmål til udredningen, eller er du i tvivl, om det er noget der skal igangsættes, er du altid velkommen til at kontakte os.

Ingen spørgsmål er i realiteten for store eller for små.

I nogle tilfælde kan en henvendelse i åben rådgivning føre til, at vi sammen bliver enige om at opstarte et udredningsforløb.

Find en konsulent, et kursus eller måske ny viden

RIng eller skriv

Vi er her for Dig