VISO-KaS rådgivning om skoleelev med CI

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation

VISO-KaS

Hørerådgivningen – Børn & Unge er leverandør for VISO/KaS, som betyder, at vi er del af et netværk for koordinering af specialrådgivning under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation under Social- og Boligstyrelsen i Danmark.

Som leverandør tilbyder vi specialrådgivning til fagpersoner og organisationer, der arbejder med mennesker med handicap og/eller som er socialt udsatte.

 

 

ingen omkostninger

En gratis landsdækkende service, der tilbyder rådgivning på tværs af forskellige områder, herunder audiologopædi, psykologi, specialpædagogik, fysioterapi og ergoterapi. Rådgivningen kan omfatte vejledning omkring konkrete problemstillinger eller komplekse sager, hvor der er behov for høj faglig indsats og ekspertise.

VISO-KaS specialrådgivere arbejder sammen med fagpersoner og organisationer for at sikre, at mennesker med handicap eller socialt udsatte personer får den bedst mulige støtte og hjælp. Dette kan omfatte rådgivning omkring kommunikation, trivsel, adfærd, læring, sundhed og andre relevante områder.

 

 

for fagpersoner og organisationer

VISO-KaS er en vigtig ressource for fagpersoner og organisationer, der arbejder med mennesker med handicap eller socialt udsatte personer, da det giver adgang til ekspertise og specialrådgivning på tværs af forskellige områder. Det kan hjælpe med at forbedre den samlede kvalitet og effekten af det der tilbydes i den enkelte kommune.

Som ViSO-Kas leverandør beskriver vi barnets/den unges behov – rådgivningen omfatter ikke juridiske spørgsmål eller vurdering af kommunale beslutninger

 

 

Lovgivning om VISO-KaS

Jf. Lov om Social Service, Lov nr. 722 af 25.06.2014 har Social- og Boligstyrelsen ansvaret for at tilvejebringe specialrådgivningsydelser og for koordination af vidensudvikling i forhold til den mest specialiserede indsats på området.

Ydelserne og koordineringen tilvejebringes igennem et leverandørnetværk, og på området vedrørende hørenedsættelse hos børn og unge, er Hørerådgivningen – Børn & Unge udvalgt til at varetage opgave

Find en konsulent, et kursus eller måske ny viden