AVT materialer hos Hørerådgivningen - Børn & Unge

Udredningsforløb

Et udredningsforløb følger den vejledning, som Social- og Boligstyrelsen har beskrevet i Sådan arbejder VISO. Alle udredningsforløb tilrettelægges dog individuelt og tager udgangspunkt i det aktuelle behov og i samarbejde med dig, der er logopæd i kommunen.

trin 1

Henvendelse

Ønsker du at igangsætte et rådgivningsforløb, skal du udfylde et henvendelsesskema

trin 2

Afklarende møde

På det afklarende møde deltager henvender, forældre og en eller flere konsulenter fra Hørerådgivningen – Børn & Unge. Ofte inviteres andre voksne omkring barnet/den unge med hørenedsættelse også med f.eks. pædagoger, lærere, dagtilbud-/skoleleder, psykolog eller andre relevante fagpersoner. Alle fagpersoner med beslutningsmandat deltager således på mødet. På mødet uddybes oplysninger givet i henvendelsesskemaet.

Formålet med mødet er først og fremmest at afklare, om et udredningsforløb skal igangsættes. Derefter fastsættes mål, indhold og form for udredningsforløbet. Desuden indgås aftaler om rollefordeling, og der forventningsafstemmes.

trin 3

Udredningsforløb

Udredningen tager udgangspunkt i henvendelsen og det afklarende møde. Den omfatter typisk en objektiv vurdering med testning og en funktionel vurdering i forhold til konkrete problemstillinger. Redskaber og metoder i udredningsforløbet kan f.eks. være samtaler med forældre og det faglige netværk omkring barnet/den unge, spørgeskemaer, observationer, forskellige tests og videoanalyse – alt efter hvad der vurderes relevant. Forældre og fagpersoner omkring barnet bidrager typisk med informationer, iagttagelser og vurderinger af barnet/den unge.

Forud for udredningsforløbet hos Hørerådgivningen – Børn & Unge kan der fra kommunal eller sundhedsfaglig side foreligge audiologopædiske, pædagogisk-psykologiske og medicinsk/lægefaglige undersøgelser, som danner grundlag for den videre udredning.

trin 4

Afsluttende møde

Forløbet afsluttes med et møde, hvor resultater fra udredningen fremlægges og drøftes. På mødet evalueres der ligeledes på forløbet. I udgangspunktet deltager de samme personer som til afklarende møde.

Forud for mødet udarbejder konsulenten/konsulenterne fra Hørerådgivningen – Børn & Unge en udredningsrapport. Rapporten indeholder blandt andet en beskrivelse af resultater fra udredningsforløbet, en konklusion samt vejledende anbefalinger. På mødet gennemgås udredningsrapporten, og som afslutning på mødet drøftes forankring af viden fra udredningsforløbet i det fremtidige arbejde omkring barnet/den unge.

Find en konsulent, et kursus eller måske ny viden