Udgivet: 05.09.23

Inspirations-katalog

PRAGMATISKE FÆRDIGHEDER

Der er sket meget de senere år inden for behandling af hørenedsættelse og hørerehabilitering i Danmark, og mange børn med hørenedsættelse udvikler markant bedre auditive, sproglige og sociale færdigheder end tidligere.

Inspirations-katalog

Der findes dog stadigvæk børn med hørenedsættelse, som af forskellige årsager kan have nedsat adgang til kommunikation og derved være i risiko for at tilegne sig pragmatiske færdigheder senere end andre børn. Disse børn retter Hørerådgivningen – Børn & Unge i et samarbejde med VIVE (det Nationale Forsknings – og Analysecenter for Velfærd) fokus på i et nyt inspirationskatalog.

Inspirations-katalog

Inspirations-kataloget henvender sig til logopæder i PPR-regi, som arbejder med før-skolebørn (4-6 år) med hørenedsættelse, og giver med afsæt i den forskningsbaserede model: The Conversational Model (konversationsmodellen) et indblik i, hvordan pragmatisk forsinkelse kan komme til udtryk hos børn med hørenedsættelse. Herudover giver kataloget inspiration og konkrete forslag til, hvordan logopæden i samspil med forældre og pædagogisk personale kan støtte barnets pragmatiske udvikling i hverdagen i dagtilbud.

Du kan læse mere om projektet her og hente kataloget her.

Find en konsulent, et kursus eller måske ny viden
TAK for din tilmelding!

Du vil ikke modtage en bekræftelsesmail, vi lover dig nemlig at vi ikke vil overfylde din indbakke. HørePosten lander i din indbakke 6 gange om året.