Udgivet: 05.09.23

Inspirations-katalog

PRAGMATISKE FÆRDIGHEDER

Der er sket meget de senere år inden for behandling af hørenedsættelse og hørerehabilitering i Danmark, og mange børn med hørenedsættelse udvikler markant bedre auditive, sproglige og sociale færdigheder end tidligere.

Inspirations-katalog

Der findes dog stadigvæk børn med hørenedsættelse, som af forskellige årsager kan have nedsat adgang til kommunikation og derved være i risiko for at tilegne sig pragmatiske færdigheder senere end andre børn. Disse børn retter Hørerådgivningen – Børn & Unge i et samarbejde med VIVE (det Nationale Forsknings – og Analysecenter for Velfærd) fokus på i et nyt inspirationskatalog.

Inspirations-katalog

Inspirations-kataloget henvender sig til logopæder i PPR-regi, som arbejder med før-skolebørn (4-6 år) med hørenedsættelse, og giver med afsæt i den forskningsbaserede model: The Conversational Model (konversationsmodellen) et indblik i, hvordan pragmatisk forsinkelse kan komme til udtryk hos børn med hørenedsættelse. Herudover giver kataloget inspiration og konkrete forslag til, hvordan logopæden i samspil med forældre og pædagogisk personale kan støtte barnets pragmatiske udvikling i hverdagen i dagtilbud.

Du kan læse mere om projektet her og hente kataloget her.

Find en konsulent, et kursus eller måske ny viden