Udgivet: 11.04.24

Musik

Musik kan bruges til at få dit barn til at slappe af og falde i søvn eller til at tilegne sig musikalitet og rytme gennem dans, men vidste du, at musik også kan bruges til at styrke dit barns auditive og sproglige færdigheder?

Skolebarn med CI - musik

Musik og AVT?

Auditory Verbal Therapy (AVT) er en effektiv metode til at hjælpe børn og unge med hørenedsættelse med at udvikle deres lytte- og talefærdigheder. Musik kan bruges som en stimulerende og engagerende måde at træne auditiv opmærksomhed og sprog.

Musik tilbyder en unik sensorisk oplevelse, der kan styrke lyttekompetencer hos børn og unge med hørenedsættelse. Rytme og melodier aktiverer forskellige dele af hjernen og tilbyder en mangfoldig lydverden at udforske. Musik kan altså være med til at udvikle auditive færdigheder på et højt niveau.

Positive effekter af musik

Musik kan forbedre lyttefærdigheder såsom lytteopmærksomhed, lytteudholdenhed og evnen til at differentiere lyde. Desuden kan musikken bidrage til at styrke kommunikative færdigheder såsom at lære at lytte til og reagere på lyd, hvilket er afgørende for sprogudviklingen.

Vil du vide mere?

På Materialecentret, er der udgivet et materiale om musik, der henvender sig til børn med hørenedsættelse i alderen 2-6 år. Du kan se materialet her.

Er du logopæd, og er du blevet nysgerrig på hvordan musik kan bruge i den logopædiske praksis?

Find en konsulent, et kursus eller måske ny viden