Projekt

Undervisningsaktiviteter på tegnsprog og tegnstøttet kommunikation

Formål og financiering

Projektet, som er finansieret med 900.000 kr fra Styrelsen for Kvalitet og Undervisning (STUK), har til formål at udvikle en køreplan og modeller for indsatser rettet mod børn med hørenedsættelse, der har behov for tegnsprog (TS) eller tegnstøttet kommunikation (TSK) og som går i almene skoler.

Målet med projektet er at sikre, at disse børn får et stærkt sprogligt fundament for læring, mulighed for deltagelse i fællesskaber samt trives og er i udvikling. Dette skal hjælpe dem med at blive uddannelsesparate, opnå en uddannelse, blive aktive på arbejdsmarkedet og fungere som aktive samfundsborgere.

 

Målgrupper og aktiviteter

De udviklede køreplaner og modeller vil kunne anvendes af kommuner, der har børn inden for målgruppen. Projektet løber fra januar 2024 til og med januar 2025.

I projektet afprøves forskellige rådgivnings- og undervisningsaktiviteter, der støtter elever i målgruppen. Disse aktiviteter er rettet mod:

  • Familier (kursus om visuel kommunikation, tegn-/tegnsprogsundervisning og netværk med andre forældre)
  • Lærere og pædagoger på lokalskolen (kursus om visuel kommunikation, co-teaching, besøg sammen med eleven på specialskole samt tværkommunal sparringsgruppe)
  • Elever (deltagelse i tegnundervisning sammen med familien, supplerende online undervisning på TS/TSK, besøg på specialskolen samt støtte til udbygning af sociale relationer, både fysisk og online, med andre elever i projektet
  • Kommunale logopæder (sparringsgruppe)

 


Samarbejde og Rådgivning

Hørerådgivningen – Børn & Unge yder rådgivning i de fire sager, der deltager i projektet. Dette foregår i tæt koordination med de øvrige aktiviteter, som udføres af lærere på specialskolerne Fredericiaskolen og Aalborgskolen. Projektet er udviklet i samarbejde med udvalgte kommuner, hvor logopæder også er aktive medspillere.

Har du behov for rådgivning omkring et barn, der kommunikerer på tegnsprog eller med tegnstøttet kommunikation? Eller ønsker du mere information om projektet?

Find en konsulent, et kursus eller måske ny viden
TAK for din tilmelding!

Du vil ikke modtage en bekræftelsesmail, vi lover dig nemlig at vi ikke vil overfylde din indbakke. HørePosten lander i din indbakke 6 gange om året.