Projekt

I Hørerådgivningen – Børn & Unge, er vi altid optagede af at skabe lige vilkår for alle børn – uanset om barnet har en hørenedsættelse eller ej.

Linglydstest

I Danmark har vi mulighed for behandling med god høreteknologi (høreapparater, cochlear implant eller benforankret høresystem), der kan hjælpe børn med hørenedsættelse, men vi har utidssvarende muligheder for at monitorere høreteknologien i børnenes dagligdag, hvor de ikke er til høreundersøgelser på Audiologisk Afdeling. Vi er derfor i gang med et projekt, som vil forsøge at ændre dette ved at udvikle en app til standardiseret udførelse af en dansk linglyds-test målrettet familierne og til anvendelse i hjemmet. Appen skal udformes på en måde som både er sjov og motiverende for børnene samt let at anvende for de voksne omkring børnene.

Linglyds-app

Med dette projekt ønsker vi at udvikle en app, som giver danske børn med hørenedsættelse de bedste vilkår for optimalt tilpasset høreteknologi. Forudsætningen for at klare sig godt fagligt såvel som socialt er gode talesproglige færdigheder, og forudsætningen for at udvikle gode talesproglige færdigheder er optimal adgang til at høre talesprog. Et væsentligt skridt i denne udvikling er, at barnets auditive cortex i hjernen får optimalt lydligt input således, at barnet er i stand til at høre og forstå det sprog, det møder i hverdagen og altså dermed kan udvikle gode auditive færdigheder.

Vi vil i projektet udvikle en app som indeholder de 6 linglyde. Ved hjælp af denne kan barnets adgang til talelyde registreres og monitoreres på en nem måde på daglig basis. Denne monitorering vil give familierne mulighed for at  følge barnets hørelse tæt og ved behov opsøge den audiologiske klinik hurtigere, hvis der sker ændringer i barnets lytteadfærd. Dette giver en forbedret mulighed for at få justeret på høreteknologien og dermed skabe optimale lyttevilkår for barnet.

Vi vil under projektet indgå i samarbejde med relevante instanser og appen vil undervejs blive testet af kommende brugere.

Det tager tid at udvikle en app, og derfor kan vi heller ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvornår appen bliver tilgængelig. Har du har brug for rådgivning om linglyds-testen?


Kontakt os

Find en konsulent, et kursus eller måske ny viden
TAK for din tilmelding!

Du vil ikke modtage en bekræftelsesmail, vi lover dig nemlig at vi ikke vil overfylde din indbakke. HørePosten lander i din indbakke 6 gange om året.