Projekt

LENA

LENA står for Language ENvironment Analysis og er et automatiseret værktøj til analyse af det auditive- og talesproglige miljø. Barnet bærer en lille optager i en vest som på billedet nedenfor.

I Hørerådgivningen – Børn & Unge har vi gennemført et pilotprojekt, hvor vi har anvendt LENA-udstyret i 6 rådgivningsforløb. Projektet og dermed også rådgivningen har både omfattet forældre og dagtilbud. Det er gennemført af en projektgruppe fra Hørerådgivningen – Børn & Unge samt 2 specialestuderende fra Københavns Universitet. Vi har desuden sparret med lektor Ulrika Löfkvist fra Uppsala Universitet.

Hvorfor ville vi gerne afprøve LENA?

  • LENA kan bruges som et redskab til at kigge på det aktuelle talesproglige og auditive miljø, barnet befinder sig i. Dermed giver det os mulighed for at rådgive ud fra barnets konkrete virkelighed.
  • Forældre kan blive mere aktive i selv at sætte nye mål for det talesproglige og auditive miljø med udgangspunkt i de data, LENA genererer.
  • Forskning viser, at optagelser af en hel dag til forskel fra et øjebliksbillede er repræsentativt for det kommunikative miljø barnet er i på daglig basis.

 

Formål med LENA

Formålet med projektet var at undersøge effekten af brug af LENA som et værktøj i den tidlige rådgivning af dagtilbud og familier til børn med hørenedsættelse ved at vurdere, om der sker:

  • Forbedringer af lyttemiljøet i hjemmet og i dagtilbuddet
  • Om der sker øget mængde barnevokaliseringer,
  • Om der sker øget mængde af voksentale og
  • Øget antal turtagninger mellem voksen og barn.

Desuden var formålet at indhente vurderinger af værktøjet fra forældre, pædagoger og de medvirkende konsulenter i projektgruppen gennem interviews og spørgeskemaer.

Nedenfor er et lille uddrag af den artikel, som vi fik udgivet i Audiologopædisk Forening, den 30. september 2022, #008

LENA (Language Environment Analysis), giver os en enestående mulighed for at komme tættere på virkeligheden og dermed for at give forældre og pædagoger en rådgivning, som tager udgangspunkt i deres egen situation i hjemmet og dagtilbuddet. LENA giver, på baggrund af lydoptagelser, kvantitative data om det talesproglige og det auditive miljø omkring et barn.

Amerikanske undersøgelser peger på, at man ved at udnytte dette i rådgivningssamtaler med forældre kan udpege fokusområder for forbedring, og at forældrene faktisk får udviklet mere hensigtsmæssige sproglige og kommunikative vaner i samspillet med barnet (Suskind et al. 2013, Ramirez et al. 2018).

LENA indgår nu som en del af den rådgivning, vi kan tilbyde. Mener du, det er relevant at kigge nærmere på det talesproglige og auditive miljø omkring et barn med hørenedsættelse?

Find en konsulent, et kursus eller måske ny viden
TAK for din tilmelding!

Du vil ikke modtage en bekræftelsesmail, vi lover dig nemlig at vi ikke vil overfylde din indbakke. HørePosten lander i din indbakke 6 gange om året.