Høreteknisk udstyr

HTU

Høreteknisk udstyr

Høreteknisk udstyr (HTU) i dagtilbud: Skab et inkluderende lyttemiljø

Et godt lyttemiljø er afgørende for børns udvikling og læring.

I dagtilbud kan HTU spille en væsentlig rolle i at sikre, at børn med hørenedsættelse kan deltage fuldt ud i alle aktiviteter. HTU omfatter forskellige hjælpemidler såsom SoundField højttalere eller FM-systemer, der er designet til at forstærke talelyde og dermed forbedre taleforståeligheden i støjende omgivelser.

SoundField  sender lyden fra den voksnes stemme via en mikrofon ud i rummet gennem en højttaler, og dermed hæves den voksnes talesignal over baggrundsstøjen.

FM-systemer består af en mikrofon, der bæres af en taler, og en modtager, der er tilsluttet eller er integreret i barnets høreapparat, CI eller BAHS. Da signalet fra mikrofonen sendes direkte til barnets høreteknologi, bliver det lettere for barnet at fokusere på tale.

Ved at integrere HTU i dagtilbud kan man skabe et inkluderende lydmiljø, hvor børn med hørenedsættelse har lige så gode muligheder for at deltage og kommunikere som deres jævnaldrende.

Det er vigtigt, at pædagogisk personale omkring barnet har indgående viden om anvendelse af udstyret. Hørerådgivningen – Børn & Unge kan rådgive omkring dette.

 

Høreteknisk udstyr (HTU) i skole: Optimer læring og deltagelse

Når børn med hørenedsættelse begynder i skole, er det afgørende at sikre, at de har adgang til passende HTU for at optimere deres læring og deltagelse i undervisningen. Skolen spiller en vigtig rolle i at tilvejebringe og administrere dette udstyr for at sikre, at eleverne kan følge med i undervisningen og trives i skolemiljøet.

FM-systemer i kombination med en SoundField højttaler er nyttige i klasseværelset, hvor der er mange forskellige lydkilder,  baggrundsstøj og hvor taleren ofte befinder sig på afstand. Ved at bruge en mikrofon, der bæres af læreren, og en modtager, der er forbundet til elevens høreteknologi, kan FM-systemer og SoundField forbedre taleforståeligheden og reducere de udfordringer, som baggrundsstøj kan medføre. Der er også mulighed for at anvende elevmikrofoner, således at eleven med hørenedsættelse får bedre mulighed for at høre, hvad klassekammeraterne siger.

Foruden de ovenfor nævnte muligheder kan også andre teknologiske løsninger støtte elever med hørenedsættelser i skolen. For eksempel kan lydstreaming via Bluetooth være en effektiv måde at overføre lyden fra digitale enheder som computere og tablets direkte til elevens høreapparat, CI eller BAHS. Dette gør det muligt for eleven at følge med i lyd, der præsenteres på skærmen.

Det er vigtigt at opmuntre til åben kommunikation og dialog mellem lærere, forældre, kammerater og eleven med hørenedsættelse for at skabe et støttende og inkluderende læringsmiljø.

Har du spørgsmål til anvendelse af HTU i dagtilbud eller skole, er du altid velkommen til at kontakte os.

Find en konsulent, et kursus eller måske ny viden
TAK for din tilmelding!

Du vil ikke modtage en bekræftelsesmail, vi lover dig nemlig at vi ikke vil overfylde din indbakke. HørePosten lander i din indbakke 6 gange om året.