Skolebarn med CI - musik

Hyperacusis

Lydfølsomhed

Lydfølsomhed eller hyperacusis, er en tilstand, hvor barnet/den unge udviser udpræget følsomhed over for lyde, der ikke er ubehagelige eller smertefulde for andre mennesker. Tilstanden kan føre til, at selv almindelige lyde opleves meget høje eller ubehagelige.

Årsagen til lydfølsomhed hos børn og unge kan variere. Den kan være forbundet med en underliggende tilstand som autismespektrumforstyrrelse (ASF), sensorisk bearbejdningsforstyrrelse eller migræne. Den kan også opstå som en reaktion på tidligere traume efter eksponering for høje lyde.

Udviser barnet/den unge ofte en kraftig negativ reaktion på lyde, undgåelsesadfærd omkring støjende miljøer og/eller tegn på angst eller ubehag i situationer med høje lyde kan dette være tegn på lydfølsomhed.

 

Behandling af lydfølsomhed

Behandling af lydfølsomhed hos børn indebærer typisk en tværfaglig tilgang. En øre-næse-halslæge kan hjælpe med at evaluere barnets hørelse og udelukke eventuelle underliggende medicinske årsager. Audiologopæder kan hjælpe barnet/den unge med at opbygge tolerance over for lyde gradvist og med at udvikle taktikker til mestring.

 

Høreværn

Det kan være fristende, at skærme barnet/den unge fra lyd, for eksempel ved at give barnet høreværn på. Denne tilgang er dog sjældent anbefalelsesværdig (med mindre der er tale om situationer, hvor høreværn anbefales på grund af risiko for høreskader). Overordnet set, har høresystemet behov for at udvikle evnen til at håndtere støj, frem for at blive beskyttet imod den. Høreværn skal altså kun benyttes i spidsbelastede situationer. I en almindelig hverdag anbefales i stedet, at hjælpe barnet/den unge med gradvist at optræne evnen til at håndtere støj i en verden der larmer. På den måde forberedes de bedst muligt til livet. Nogle mennesker kan være udfordrede i en sådan grad, at det kræver en langsom og struktureret genoptræning, som hele tiden tilpasses individets aktuelle belastningsgrad.

Sideløbende anbefales det at se ind i støjniveauet i hjemmet, dagtilbud eller skole, som ofte med fordel kan sænkes med akustikforbedringer som filtdutter under stolene, bløde kasser til legetøj og meget mere.

 

Få hjælp til lydfølsomhed

Ethvert menneske er unikt, og behandlingen af lydfølsomhed kan variere afhængigt af det individuelle behov og situation. Vigtigst er det at være opmærksom på barnets/den unges oplevelser og søge professionel rådgivning og støtte, hvis der er behov for støtte til at håndtere og trives med lydfølsomhed.

Find en konsulent, et kursus eller måske ny viden
TAK for din tilmelding!

Du vil ikke modtage en bekræftelsesmail, vi lover dig nemlig at vi ikke vil overfylde din indbakke. HørePosten lander i din indbakke 6 gange om året.