Børnehavebarn - konduktiv hørenedsættelse

Audiologiske diagnoser

Konduktiv hørenedsættelse

Hvad er konduktiv hørenedsættelse?

Konduktiv hørenedsættelse er en tilstand, der påvirker evnen til at høre og forstå lyde og som skyldes hindringer eller dysfunktion i det ydre øre eller i mellemøret. En konduktiv hørenedsætttelse kan være midlertidig eller vedvarende og kan have forskellige årsager.

 

Årsager til og symptomer på konduktiv hørenedsættelse

Nogle af de almindelige årsager til konduktiv hørenedsættelse hos børn inkluderer ophobning af ørevoks, tilstedeværelse af fremmedlegemer i øregangen, otitis media (mellemørebetændelse) med væskeophobning, skader på trommehinden eller problemer med øreknoglerne.

Desuden er mikroti og atresi tilstande, der påvirker ørets ydre strukturer, og som giver en konduktiv hørenedsættelse. Mikroti er en tilstand, hvor ørekanalen er meget lille eller underudviklet. Dette kan resultere i begrænset eller manglende passage af lyd gennem øret. Mikroti kan forekomme i enten det ene øre (unilateral) eller begge ører (bilateral). Det kan være medfødt eller være erhvervet som følge af traumer eller infektioner. Mikroti kan også være forbundet med andre medfødte øreabnormiteter eller syndromer.

Atresi er en tilstand, hvor øregangen er helt blokeret eller helt mangler. Dette betyder, at lyd ikke kan nå det indre øre via øregangen. Ligesom mikroti kan atresi også være enten unilateralt eller bilateralt. Atresi er oftest en medfødt tilstand, der opdages ved fødslen. Atresi kan også være forbundet med andre abnormiteter i øret eller i udviklingen af ansigtet.

Konduktiv hørenedsættelse hos børn kan påvirke deres evne til at opfatte lyde klart og tydeligt. De kan opleve dæmpet hørelse, have svært ved at høre svage lyde samt lyde over afstand. Dette kan medføre en manglende reaktion på lyde, eller vanskeligheder med at lokalisere fra hvilken retning en lyd kommer. Sproglige konsekvenser af en konduktiv hørenedsættelse kan vise sig ved forsinket taleudvikling, uklar udtale, vanskeligheder med at følge anvisninger og med at gentage lyde eller ord. Hos nogle børn vil man også kunne opleve forstyrrelse af søvnmønstret og balanceproblemer. 

 

Diagnosticering og behandling af konduktiv hørenedsættelse

Det er vigtigt at identificere en konduktiv hørenedsættelse så tidligt som muligt, da det kan påvirke barnets tale- og sprogudvikling samt socialisering og mulighed for deltagelse i dagtilbud og skole. 

Som led i diagnosticeringen af en konduktiv hørenedsættelse foretages der forskellige høreundersøgelser hos en Øre-Næse-Halslæge eller på en audiologisk afdeling. Diagnosticeringen bidrager med viden om, hvilken type hørenedsættelse der er tale om, hvor stor hørenedsættelsen er samt, hvilke dele af hørelsen der er påvirket. 

Behandlingsmuligheder for konduktiv hørenedsættelse hos børn afhænger af årsagen til tilstanden. For eksempel kan fjernelse af ørevoks, medicinsk behandling af øreinfektioner eller kirurgiske indgreb som indsættelse af drænrør, reparation af trommehinden eller mellemøreknoglerne være nødvendigt for at afhjælpe tilstanden. Behandling af mikroti og atresi kan indebære et kirurgisk indgreb, hvor øregangen oprettes eller udvides for at forbedre lydoverførslen. I tilfælde af atresi kan en procedure kaldet atresi-rekonstruktion udføres for at skabe en ny åbning til øret.

Audiologiske behandlingsmuligheder for konduktiv hørenedsættelse omfatter høreapparater, der forstærker lyde og gør dem mere hørbare, samt benforankret høreløsning (BAHS) hvor lyden ledes gennem knoglen direkte til det indre øre (Cochlea).

 

Kontakt en læge

Har du mistanke om, at dit barns hørelse er påvirket, skal du opsøge en Øre-Næse-Halslæge for nøjagtig diagnosticering og behandling af en eventuel konduktiv hørenedsættelse.

Find en konsulent, et kursus eller måske ny viden
TAK for din tilmelding!

Du vil ikke modtage en bekræftelsesmail, vi lover dig nemlig at vi ikke vil overfylde din indbakke. HørePosten lander i din indbakke 6 gange om året.