AVT materialer hos Hørerådgivningen - Børn & Unge

Vi starter vores rådgivning med

Observation

MÅLET

Observation anvendes som en central metode til at indsamle viden om og få indsigt i barnets daglige miljø, interaktionsmønstre, kommunikation, ressourcer og eventuelle udfordringer. En af fordelene ved metoden er, at det ikke stiller krav til barnets færdigheder. Metoden kan derfor anvendes ved alle børn og sikrer en ensartethed i forløbende. I observationen tages der udgangspunkt i barnet og tilstræbes en dybdegående og nuanceret forståelse af barnets situation. Fokus er på både barnet med hørenedsættelse samt barnets deltagelse i det inkluderende fællesskab med andre børn. Der kigges også på de voksnes rolle.

 

STANDARDISERET PROCES

Efter det afklarende møde vil et rådgivningsforløb typisk blive efterfulgt af observation. Her benyttes altid det samme observationsskema, hvilket sikrer standardiserede procedurer. Observationen danner grundlag for fokuspunkter i rådgivningen. Observationen kombineres nogle gange med eksempelvis tests og samtaler med barnet.

 

BRUGEN

Observation bidrager til rådgivningsprocessen ved at fremhæve barnets ressourcer samt eventuelle udfordringer og behov, og mulige årsager til disse. Desuden kan observation afdække sproglige vanskeligheder, såsom pragmatiske vanskeligheder (forståelse og brug af sprog i sociale interaktioner), som ofte ikke fanges af traditionelle kvantitative testmetoder. Den indsamlede viden fra observation bringes videre til netværket omkring barnet i rådgivningen.

Find en konsulent, et kursus eller måske ny viden
TAK for din tilmelding!

Du vil ikke modtage en bekræftelsesmail, vi lover dig nemlig at vi ikke vil overfylde din indbakke. HørePosten lander i din indbakke 6 gange om året.