AVT materialer hos Hørerådgivningen - Børn & Unge

Lyttemiljøvurdering

HVAD ER EN LYTTEMILJØVURDERING?

En lyttemiljøvurdering er en omfattende evaluering, der har til formål at forbedre lyttemiljøet for børn med hørevanskeligheder. Vurderingen dækker både de akustiske forhold og brugen eller behovet for høreteknisk udstyr. I lyttemiljøvurderingen kan der gøres brug af af observation, samtaler med barnet, materialer som Lyt Engang! og Lytteprofil til indskoling, samt akustikmålinger. På denne måde evalueres lyttemiljøet grundigt.

 

MÅLET

Formålet med lyttemiljøvurderingen er at sikre, at børn med hørevanskeligheder får de bedst mulige betingelser for taleforståelighed. Et godt lyttemiljø fremmer trivsel, deltagelse, læring og udvikling. Hovedformålet med akustiske forbedringer er at sikre et klart signal-støjforhold og reducere efterklangstiden. Derudover er det vigtigt at undersøge, om der kan optimeres på brugen af høreteknologi ved bl.a. at sikre korrekt anvendelse.

 

BRUGEN

Lyttemiljøvurderingen anvendes i praksis til at skabe et optimalt akustisk miljø for børn med hørevanskeligheder. Dette gøres ved at evaluere på informationerne fra observation, materialer og akustiske målinger og derefter komme med anbefalinger til at tilpasse de akustiske forhold. Modtagerne af anbefalingerne får teoretisk og praktisk indsigt i, hvordan de bedst skaber et godt lyttemiljø og støtter barnet med hørevanskeligheder.

Barnet inddrages i at forbedre egne lytteforhold, for eksempel ved at forstå betydningen af korrekt placering i klasseværelset og hvordan barnet bedst bruger høreteknologi og evt. høreteknisk udstyr. Der er også fokus på at reducere støj ved eksempelvis at skabe en fast struktur og forudsigelighed, hvilket også gavner børn og voksne med typisk hørelse. 

Find en konsulent, et kursus eller måske ny viden
TAK for din tilmelding!

Du vil ikke modtage en bekræftelsesmail, vi lover dig nemlig at vi ikke vil overfylde din indbakke. HørePosten lander i din indbakke 6 gange om året.