Fokus på 0-15 årige

Mestring

Kurset er målrettet dig, som er:
Forælder, Lærer, Logopæd, Pædagog, Skolepædagog

På dette kursus får du indsigt i barnets/elevens situation og brug af strategier i forhold til hørelse, høreteknisk udstyr, sociale spilleregler, trivsel og selvindsigt. Du får ligeledes præsenteret konkrete værktøjer og materialer.

På kurset får du viden om:

  • hvilke udfordringer en hørenedsættelse kan medføre for barnets/elevens mestring, trivsel og sociale relationer
  • hvordan du hjælper barnet/eleven til at mestre og håndtere sin hørenedsættelse
  • hvordan du kan reflektere over din rolle i forhold til at støtte barnet/eleven

 

Kurset består af en vekselvirkning mellem oplæg, refleksionsopgave samt gruppearbejde. Du skal afsætte 15 minutter til en opgave forud for kurset og ½ time til at observere og udfylde et spørgeark sammen med barnet/eleven efter kurset.

Der er 1 times online opfølgning 2-4 uger efter kursets afholdelse. Dato oplyses på kurset.

Der er desværre ingen planlagte datoer

hold øje her eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Find en konsulent, et kursus eller måske ny viden