Udgivet: 17.10.23

TRAP UP materialer klar til brug

TRAP UP projektet, som er støttet af ERASMUS+, og har været et samarbejde mellem Hørerådgivningen – Børn & Unge, Fredericiaskolen og en række institutioner i Finland, Tyskland og Slovenien igennem de sidste 3 år, har afleveret den endelige rapport til ERASMUS+.

Centerchef i CKV Steen Friis underskriver Final Report i TRAP UP projektet

TRAP UP materialer klar til brug

De fire TRAP UP materialer er klar til brug, og er målrettet lærere, der har elever med hørenedsættelse i klassen. To af produkterne: ”Godt lytte- og læringsmiljø” og ”E-læringskursus om inklusion af elever med høretab” er målrettet til lærere i den almene skole, mens ”Undervisningsmaterialer” og ”Online-undervisning” i højere grad har fokus på elever, som har brug for noget ekstra til at sikre god indlæring, eller som kommunikerer på tegnsprog / tegnstøttet dansk.

Alle TRAP UP materialer har fået en meget fin vurdering af lærere, som har afprøvet dem i udviklingsfasen. 88 procent af lærerne giver således udtryk for, at de har opnået større viden om de faglige og læringsmæssige udfordringer som elever med hørenedsættelse kan have, og 76 procent har opnået større viden om de sociale udfordringer. 96 procent af lærerne, der har deltaget i TRAP UP projektet, reflekterer over deres undervisning på en ny måde, og 85 procent har ændret dele af deres undervisning efter at have deltaget i projektet. 76 procent anvender konkrete dele af TRAP UP i deres daglige undervisning, og 69 procent føler et større ansvar for deres elevs læring end de gjorde tidligere.

Vi opfordrer derfor til at du kigger på materialerne på TRAP UPs hjemmeside.

Ulla og Bent med TRAP UP materialer
Konsulent i Hørerådgivningen – Børn & Unge Ulla Carl Henriksen og lærer på Fredericiaskolen Bent Mikkelsen bærende på en kurv med materialer til TRAP UP projektet

Projektet har i oktober 2023 været omtalt i ESLAs (European Speech and Language Association) ”Making Waves” og i september i nyhedsbrev fra EURO-CIU.

Find en konsulent, et kursus eller måske ny viden