Udgivet: 27.06.24

Selvværd og fællesskab

At mødes med andre er en vej til styrket selvværd og fællesskab

“Er du ensom?”
“Nej, men jeg er alene med min hørenedsættelse”
Dette er svaret fra et barn på 10 år.

Vigtigheden af fællesskaber for børn med hørenedsættelse

Børn med hørenedsættelse har ofte unikke oplevelser og udfordringer, som deres jævnaldrende uden hørenedsættelse måske ikke forstår fuldt ud. For nogle børn og unge med hørenedsættelse, er det derfor vigtigt, at få mulighed for at mødes og tale med andre børn, der deler deres erfaringer. Når børn med hørenedsættelse mødes og taler med hinanden, skabes der et fællesskab og en følelse af tilhørsforhold. De opdager, at de ikke er alene med deres oplevelser og deres hørenedsættelse, hvilket kan reducere følelsen af isolation og samtidig være med til at styrke deres selvværd. De lærer af hinandens erfaringer og finder nye måder at håndtere deres hørenedsættelse i dagligdagen. Dette kan være alt fra praktiske råd om brugen af høreapparater til følelsesmæssig støtte og forståelse.

Vi skaber muligheder for at mødes i fællesskaber

Når vi arbejder med børn og unge med hørenedsættelse, er det vigtigt at huske på værdien i at møde ligesindede. Vi kan alle gøre en forskel ved at skabe muligheder for, at disse børn kan mødes og udveksle erfaringer. Det kan være gennem organiserede arrangementer, netværksgrupper eller blot ved at opfordre til sociale sammenkomster.

Lad os sammen arbejde for at støtte og styrke børnene ved at give dem muligheder for at mødes med andre børn med hørenedsættelse. Ved at fremme sådanne møder kan vi hjælpe med at reducere følelsen af ensomhed og isolation, og i stedet skabe et stærkt fællesskab, hvor børnene føler sig set, hørt og forstået.

Kender du et barn eller en ung, som har lyst til at mødes med andre , der har en hørenedsættelse? Så kan vores netværksgrupper for skoleelever måske være noget for dem. Vi kan også sammen afsøge muligheder for at danne lokale netværk.

Find en konsulent, et kursus eller måske ny viden