Udgivet: 19.06.24

Nye certificeringer som narrativ coach og vejleder

I det seneste år har vores konsulenter Jeannette Fjordgaard og Maria Vestergaard Bolinius gennemført uddannelsen som Narrativ coach og vejleder hos DISPUK.

Uddannelsen har givet dem et grundigt fundament, som de kan anvende i deres arbejde med rådgivningssager på skoler og i samtaler med skoleelever.

SÅDAN ANVENDER VI NARRATIV COACHING OG VEJLEDNING I RÅDGIVNINGEN

Den narrative tilgang kan i vores rådgivning til og omkring skoleelever med hørenedsættelse anvendes som et springbræt til samtaler i øjenhøjde om skolelivet med en hørenedsættelse. Gennem samtaler med eleven har vi mulighed for at understøtte en udvikling ved at fremhæve personlige fortællinger og oplevelser og omskrive disse til nye og mere foretrukne fortællinger.

Måske drejer rådgivningen sig om en skoleelev, som synes, at det er pinligt, at der skal anvendes høreteknisk udstyr i klassen og derfor føler modstand omkring dette.
Her vil vi i samtalerne kunne dykke ned i tidligere oplevelser omkring at bruge høreteknisk udstyr – Måske har eleven en forventning om, at de andre elever vil grine? Måske fordi der tidligere er blevet grint, da udstyret skulle bruges?
Gennem den narrative tilgang har vi mulighed for at holde disse oplevelser ud i strakt arm, kigge på dem og omskrive dem til nye, spirende fortællinger. Det kan jo være, at de andre elever grinede, fordi læreren sagde noget fjollet – Og ikke, fordi de skulle bruge elevmikrofoner i klassen?

Som logopæd har du i samarbejde med os mulighed for gennem denne tilgang at få vigtig viden omkring eleven, som kan understøtte dit videre samarbejde med skolen og hjemmet.

Ønsker du at vide mere om metoden?

Vil du høre mere om, hvordan vi kan anvende den narrative tilgang i samtaler med skoleelever?

Find en konsulent, et kursus eller måske ny viden