Udgivet: 25.09.23

Høreforeningen

Kender du

Høreforeningen

Høreforeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med nedsat hørelse, tinnitus og menière samt for døvblevne. Foreningen giver vejledning og hjælp til medlemmerne, støtter de frivillige i deres lokale arbejde og skaber synlighed omkring hørenedsættelse på vegne af de ca. 800.000 danskere, der har hørevanskeligheder. Høreforeningen arbejder for politiske forbedringer på området og afvikler faglige og sociale arrangementer med hørehensyn for alle aldersgrupper og livssituationer.

Find en konsulent, et kursus eller måske ny viden